KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 május 25.

Pünkösdi pásztorlevél

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 5,22-23)
Pünkösdi pásztorlevél

Mindenki, aki dolgozik gyümölcs(ök)ről álmodozik. A földműves, amikor felszántja a földet és elveti a magot, már a termésre gondol. A szülő, amikor gyermekét neveli és áldozatokat hoz érte, már maga elé képzeli azt az érett felnőttet, aki helytáll az élet különböző helyzeteiben. A lelkipásztor, amikor igét hirdet, lelki szemeivel már látni véli azokat, akiket Isten az ő szolgálata által juttat be a mennyek országába.

Senki nem akar felesleges köröket futni, sehova sem vezető utakat végig járni, gyümölcstelen életet élni. Gyümölcsöket akarunk! Felgyorsult, profitorientált, eredményt váró világunk egyenesen arra sarkall, hogy azonnal legyen gyümölcs! Siettet, kényszerít: préseld ki magadból még azt is, ami nincs benned! Ha nem tudsz eredményt felmutatni, akkor mi értelme az egésznek?

Pünkösd egy másfajta gyümölcstermésről beszél. Pünkösd hirdeti: az igazi, értékes gyümölcsök a Szentlélek által teremnek. Ahol a Lélek kiárad, munkálkodik, ott a gyümölcsök is megjelennek. Ezekről beszél az idézett ige.

A Lélek ott és akkor fúj, ahol és amikor akar. Nem áll hatalmunkban a gyümölcstermés. Ezt, sajnos sokszor elfeledjük, s azt gondoljuk, az emberi fáradozás, ambíció, cselekvés, akarat helyettesítheti a Lélek munkáját.

Szóljon az előttünk álló ünnep arról, hogy újra elhisszük: csak Isten Szentlelke teremhet életünkben gyümölcsöket! Ez nem azt jelenti, hogy abbahagyjuk a munkát, vagy felelőtlenül tesszük azt, amit Isten ránk bízott, hanem szabadságot jelent. Szabaddá válunk, a Szentlélek uralma alatt, az Istennek való szolgálatra!

„Jövel, Szentlélek Úr Isten!”

Lelki gyümölcsökben bővelkedő, áldott pünkösdi ünneplést adjon az Úr mindenkinek!                              

Tisztelettel és szeretettel,

Nagyvárad, 2023 pünkösdjén

Bogdán Szabolcs János 

püspök