KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

Pályázati felhívás – Borossebes

KRE
A 45 lelket számláló Borossebesi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.
Pályázati felhívás – Borossebes

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe, azon belül az Aradi Református Egyházmegyébe kebelezett, 45 lelket számláló Borossebesi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.

Lélekszám: 45

Temploma: felújított állapotban, fűtött (torony felújítása folyamatban)

Lelkészi Lakás: 3 szoba, konyha, fürdőszoba – központi fűtés kiépítés alatt.

Iskola: Aradon vagy Kisjenőben

Lelkipásztor jogosítvánnyal kell rendelkezzen. Előnyt jelent a saját személygépkocsi.

A jelentkező lelkipásztornál elvárás a kétnyelvű (magyar és román) igehirdetési szolgálat, temetések és virrasztók alkalmával

Lelkészi javadalmazás: besorolás szerinti fizetés. Ezenkívül a gyülekezet vállalja a rezsiköltségek kifizetését is.

A lelkészi állásra minden lelkipásztor jelentkezhet, aki az első és második lelkészképesítő vizsgával, valamint felszentelési igazolással rendelkezik, továbbá nincsen fegyelmi eljárás alatt.

A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a: Zsinati Jogszabályok és határozatok 2007. évi I. Jogszabály, A lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról szóló IV. fejezet 25 § tartalmazza.

A presbitérium elsősorban 1-10 év szolgálati régiséggel rendelkező lelkipásztorok jelentkezését várja.

Pályázati határidő: 2022. június 30.


A pályázatokat az Aradi Református Egyházmegye Esperesi hivatalának címére várjuk:

Protopopiatul Reformat Arad, Peregu Mic, nr. 321, jud. Arad.

Tel: 0788-077471. E-mail: aradrefeme@gmail.com

Arad, 2022. május 30.

Tisztelettel,
 

 Tóbiás Tibor György

            esperes