KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

Egyházi törvények

Egyházi törvények
A Romániai Református Egyház Statútuma, Kánonja, Fegyelmi Szabályzata

Elfogadta a Romániai Református Egyház 2001. október 9-én Kolozsváron megnyílt Zsinata 6. ülésszakának 4. ülésén.

Kapcsolódó linkek