KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

Református iskolák

Szatmárnémeti Református Gimnázium

Zilahi Református „Wesselényi” Kollégium

Nagyváradi „Lorántffy Zsuzsanna” Református Gimnázium

 

Alább letölthetők a teológiai profilú osztályok szakspecifikus tantervei.