KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

Pályázat – Érszentkirály

kre
Az Érszentkirályi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.
Pályázat – Érszentkirály

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe, azon belül a Nagykárolyi Református Egyházmegyébe kebelezett Érszentkirályi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.

Lélekszám: 172

Temploma: belül felújított állapotban, kívül kisebb javításokra szorul, fűtése a parókia fáskazánjára van kötve. Lelkészi lakás: felújított állapotban 3 szoba, konyha, fürdőszoba – fáskazános központi fűtéssel. Gyülekezeti ház: új építésű, benne gyülekezeti terem, iroda, mosdó, az emeleten vendégszobákkal, minden helyiség fűthető.

Iskola: magyar nyelvű elemi iskola Királydarócon (a településtől mintegy 6 km), Krasznamihályfalván (a településtől mintegy 7 km), középiskola Ákoson (13 km-re), líceum pedig Tasnádon (a településtől kb. 13 kilométerre).

Földterületek: 10 ha, a többi visszaigénylés alatt.

A presbitérium elvárása a lelkipásztor irányába: Kánon szerint. A presbitérium elsősorban olyan 1-10 év szolgálati régiséggel rendelkező lelkipásztor jelentkezését várja, aki rendelkezik az első és második lelkészképesítő vizsgával, valamint felszentelési igazolással, továbbá nincsen fegyelmi eljárás alatt. Lelkészi javadalmazás besorolás szerint 1-10 éves sávban. Ezen kívül a gyülekezet vállalja a rezsiköltségek részleges kifizetését is, megegyezés szerint. A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a 2007. évi Zsinati végzés a lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról szóló jogszabály IV. fejezete 25. paragrafusa tartalmazza.

Postacím: Protopopiatul Reformat Carei, 445100, Carei, str. Rákóczi Ferenc nr.14, jud. Satu Mare. Hivatali telefon:  0261-865-706, e-mail: esperesihivatal@yahoo.com , Tolnay István telefonja: 0743-689614, e-mail: tolnay.istvan73@gmail.com

Pályázati határidő: 2022. október 7. 15,00