KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

Pályázat - Nagykágya

KRE
A Nagykágyai Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.
Pályázat - Nagykágya

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe, azon belül az Érmelléki Református Egyházmegyébe kebelezett Nagykágyai Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.

Lélekszám: a választók névjegyzéke szerint 330

Temploma: kívül, belül felújított állapotban.

Lelkészi lakás: belül jó, lakható állapotban (tisztasági festést igényel),4 szoba, konyha, fürdőszoba, iroda – fáskazános központi fűtéssel. Kívül felújítást igényel.

Gyülekezeti ház: felújított, benne gyülekezeti terem, mosdó, fűthető.

Iskola: magyar nyelvű óvoda, elemi és középiskola (szakiskola) a településen

Földterületek: 7.5 szántó.

A presbitérium elvárása a lelkipásztor irányába: Kánon szerint. A presbitérium olyan lelkipásztor jelentkezését várja, aki rendelkezik az első és második lelkészképesítő vizsgával, valamint felszentelési igazolással, továbbá nincsen fegyelmi eljárás alatt. Lelkészi javadalmazás besorolás szerint. Ezen kívül a gyülekezet vállalja a rezsiköltségek kifizetését is. A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a 2007. évi Zsinati végzés a lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról szóló jogszabály IV. fejezete 25. paragrafusa tartalmazza.

Postacím: Protopopiatul Reformat  Eriului, Sacuieni str. Crisana nr.21, jud. Bihor. 417435 Hivatali telefon:  0740805930, e-mail: protref@gmail.com , Bara László esperes telefonja: 0740 435636.

Pályázati határidő: 2022. november 31