KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

PÁLYÁZAT – TÓTI

KRE
A Tóti Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.
PÁLYÁZAT – TÓTI

Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe, azon belül az Érmelléki Református Egyházmegyébe kebelezett Tóti Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.

Lélekszám: a választók névjegyzéke szerint 400

Temploma: Teljes felújítása folyamatban.

Lelkészi lakás: kívül, belül jó, lakható állapotban (tisztasági festést igényel), többszintes épület, konyha, fürdőszoba, iroda – fáskazános központi fűtéssel (a fűtés korszerűsítést igényel).

Gyülekezeti ház: régi épület, teljes felújítást igényel. Jelenleg a gyülekezeti munka folyik benne, a templom elkészüléséig itt tartják az istentiszteleteket.

Iskola: magyar nyelvű óvoda, iskola a településen

Földterületek: 27 ha szántó.

A presbitérium elvárása a lelkipásztor irányába: Kánon szerint. A presbitérium olyan lelkipásztor jelentkezését várja, aki rendelkezik az első és második lelkészképesítő vizsgával, valamint felszentelési igazolással, továbbá nincsen fegyelmi eljárás alatt. Lelkészi javadalmazás besorolás szerint. Ezen kívül a gyülekezet vállalja a rezsiköltségek kifizetését is. A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a 2007. évi Zsinati végzés a lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról szóló jogszabály IV. fejezete 25. paragrafusa tartalmazza.

Postacím: Protopopiatul Reformat  Eriului, Sacuieni str. Crisana nr.21, jud. Bihor. 417435 Hivatali telefon:  0740805930, e-mail: protref@gmail.com , Bara László esperes telefonja: 0740 435636.

Pályázati határidő: 2023. 02.10.