KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

Pályázat - Bogdánd

KRE
A Bogdándi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére. 
Pályázat - Bogdánd

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe, azon belül a Nagykárolyi Református Egyházmegyébe kebelezett Bogdándi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére. 

Teljes lélekszám: 749

A választók névjegyzéke szerinti lélekszám: 623

Temploma: Kívül teljesen felújítva.

Lelkészi lakás: többszintes épület, korszerű fáskazános központi fűtéssel, kívül-belül felújított állapotban (legfeljebb tisztasági festést igényel), 3 szoba, konyha (beépített bútorzattal), fürdőszoba, terasz, garázs. Az iroda és egy kisebb méretű tanácsterem a földszinten található.

Gyülekezeti ház: a bogdándi közösség nem rendelkezik külön gyülekezeti házzal.

Temetői ravatalozó: van, új állapotban.

Földterületek: 8,5 ha erdő, 2,8 ha legelő, 8,5 ha szántó, ebből 2 hektár jövedelme a lelkipásztoré

Iskola: magyar nyelvű óvoda, iskola egészen 8. osztályig a településen

A presbitérium elvárása a lelkipásztor irányába: Kánon szerint. A presbitérium olyan lelkipásztor jelentkezését várja, aki rendelkezik az első és második lelkészképesítő vizsgával, valamint felszentelési igazolással, továbbá nincsen fegyelmi eljárás alatt. Lelkészi javadalmazás besorolás szerint. Ezen kívül a gyülekezet vállalja a rezsiköltségek kifizetését is. A gyülekezet minősítettnek számít. A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a 2007. évi Zsinati végzés a lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról szóló jogszabály IV. fejezete 25. paragrafusa tartalmazza.

Postacím: Protopopiatul Reformat  Carei, str. Rákóczi Ferenc nr.14, mun. Carei, jud. Satu Mare, cod postal 445100. Hivatali telefon:  0261-865706, e-mail: esperesihivatal@yahoo.com. Tolnay István esperes telefonja: 0743 689614.

Pályázati határidő: 2023. április 14 d.u. 3 óra.