KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 május 5.

Letették a hadadi református templom alapkövét

Fényképek: Sebestyén Előd
Egyházkerületünk gyűjtést hirdet a templom megépítésének a támogatására.
Letették a hadadi református templom alapkövét

Az ünnepségen igét hirdetett Bogdán Szabolcs János püspök. Üdvözlő beszédet mondott Tőtős Beáta Margit hadadi lelkésznő, Magyar Levente miniszterhelyettes (Külgazdasági és Külügyminisztérium), Tolnay István nagykárolyi esperes, Magyar Lóránd RMDSZ-es parlamenti képviselő és Balog Ferenc hadadi polgármester, majd Thököly Vajk és a gyermekek műsorát hallgathatták meg a jelenlevők.

Bogdán Szabolcs János püspök bejelentette, hogy a KREK gyűjtést hirdet a templom megépítésének a támogatására. A templom felépítésének teljes költségvetése 4 millió lej, vagyis 800 ezer euro. Alább közöljük a felhívás szövegét. 

Az új templom látványterve

FELHÍVÁS ADAKOZÁSRA

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Lelkipásztori Hivatalainak, Egyházközségeinek

Székhelyükön

Nagytiszteletű Lelkipásztorok, Presbiterek, Gyülekezeti Tagok!

Kedves Testvéreim!

„Nagyobb lészen e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura.” Aggeus 2,9

A hadadi gyülekezet évekig sikertelenül küzdött, hogy a talajmozgások miatt életveszélyessé vált műemléktemplomát megóvja a pusztulástól. 2009-ben világossá vált, hogy a 15. századi templom menthetetlen, és szükséges új templomot építeni. 

Tíz év sikertelen próbálkozás után, tavaly sikerült megvásárolniuk egy olyan telket, amelyen az új templom biztonságban megépülhet. Az építkezés költségei azonban meghaladják a 420 lelkes gyülekezet anyagi lehetőségeit. Mivel egyháztörténelmi jelentőségű pillanat az új templom építésének elkezdése, a megvalósítás támogatására az Esperesek Kollégiumának előterjesztésére, Egyházkerületünk Igazgatótanácsának döntése értelmében folyó év végéig tartó gyűjtést hirdetünk

Arra kérünk mindenkit, akit a Lélek arra indít, hogy a következő számlára utalja az adományait, megjelölve az adományozást célját (HADADI TEMPLOM):

RO17OTPV220000227590RO18 – OTP BANK

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, CUI 4390305

Az Isten gazdagon áldja meg a jókedvű adakozókat!

Szeretettel küldjük köszöntésünket,

   Nagyvárad, 2023. május 5.

Bogdán Szabolcs János püspök         Bara Lajos István főgondnok 

Az új templom látványterve