KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 október 2.

Pályázati felhívás - Várasfenes

A Bihari Református Egyházmegyébe kebelezett 685 lelket számláló Várasfenesi Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra és meghirdeti a kántori állást is, ami jelenleg megüresedett (lelkész feleség számára).
Pályázati felhívás - Várasfenes

A gyülekezet besorolás szerinti fizetést, jó állapotban lévő 3 szobás parókiát, valamint 30 ár kertet biztosít a lelkipásztornak és családjának, valamint vállalja a teljes rezsi költséget. Az egyházközség jó állapotban lévő templommal, gyülekezeti teremmel, kultúrházzal, új kápolnával és 27,60 ha földdel rendelkezik. Helyben I-VIII osztályos magyar iskola működik. A lelkészi állásra minden lelkipásztor jelentkezhet, aki az első és második lelkészképesítő vizsgával, felszelentési igazolással és öt év önálló lelkipásztori szolgálat régiséggel rendelkezik. A gyülekezet minősített gyülekezet kategóriába van besorolva.  A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a 2007. évi Zsinati végzés a lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról szóló jogszabály IV. fejezete 25. paragrafusa tartalmazza.

Jelentkezni lehet 2023. november 1-ig a Bihari Református Egyházmegye Esperesi Hivatalánál, Nagyváradon a Sulyok István utca 9.szám alatt. 

Telefon: 0359451949, 0745707818.

Filep Attila Csaba esperes