KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 október 30.

Megvásárolható a Református Kalendárium!

Kapható a lelkipásztori hivatalokban 25 lejes áron.
Megvásárolható a Református Kalendárium!

A tartalomból: Bogdán Szabolcs János: Jöjjetek énhozzám! Nagy András: 210 éves az égerháti református templom; Miklós Csaba Péter: A felújított hegyközcsatári templom; Erdei János: Reformáció Szilágysomlyón és környékén; Szilágyi Zoltán: A presbiter és az ő egyháza; Letették az új hadadi református templom alapkövét; Farkas Antal: Apák (vasár)napja; HISTÓRIA - Történelmi évfordulók; Serdült Benke Éva: Honvéd sorsok üzenete  - A székely hősök emlékére; Emődi András: Egyházkerületünk legkorábbi naptárai, kalendáriumai; Serdült Benke Éva: Kecskeméthy István – aki hitvalló és eretnek volt egyszerre; Emődi András: Történeti értékű nyomtatványaink digitalizálása; Visky István: A Jugoszláviai Református Egyház; Gellén Sándor: „Hetven év Isten igájában” - Széll György volt nagybányai esperes élete; SZILÁGYI ALADÁR EMLÉKÉRE. Veletek - Farkas Antal igehirdetése. IRODALMUNK KINCSESTÁRA: FÁY ANDRÁS, a haza mindenese; BAJZA JÓZSEF, a színházpártoló reformer író; ARANY LÁSZLÓ; GYÓNI GÉZA, a világháborús hős költő; NYÍRŐ JÓZSEF, a székely lélek és a havasok ismerője; KODOLÁNYI JÁNOS; KACSÓ SÁNDOR, a székely népi író; KARÁCSONY BENŐ, a jogász író (Járosi Éva összeállítása). Pocsveiler Ilona: „Egész életem meghallgatott imádság” (Túrmezei Erzsébet életpályája). Gellért Gyula: A halhatatlan Kölcsey. HISSZÜK ÉS VALLJUK - A református vallásról. Vetési László: Magyar református egyház – de milyen nyelven? Csomay Árpád: Az Istennel való kapcsolatunk. PATAKI ISTVÁN: Szentségek. TEREMTETT VILÁG - A méhek fontosságáról. Papagájok tartása. VISSZATEKINTŐ - Egyházkerületi események 2023-ban. Húsz éve írtuk. Tíz éve írtuk. VICCEK. KERESZTREJTVÉNYEK. REJTVÉNYEK GYERMEKEKNEK. JELENTŐS ÉVFORDULÓK 2024-BEN.

A borítón az égerháti templom szószéke látható. 

Keresse lelkipásztoránál a 2024-es Református Kalendáriumot!