KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 november 13.

Ünnep istentisztelet Lugoson

120 éve, 1903-ban alakult újjá a török dúlás során elpusztított egyházközség. A lugosi református egyházközség több mint 470 éves múltra tekint vissza.
Ünnep istentisztelet Lugoson

1658--ban azonban a török a várost feldúlta, 250 évre megbénítva az egyházi életet is. 1903. október 25-én tartották a közgyűlést, amelyen kimondták az egyházközség újjáalakulását, és presbitériumot választottak. 

November 12-én hálaadó istentiszteletet tartottak az újjáalakulásra emlékezve a lugosi református templomban. Igét hirdetett Bogdán Szabolcs János püspök. Gáll Zoltán lugosi lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet és a meghívott vendégeket, ismertetve az egyházközség történetét. Ünnepi műsorral szolgált a gyülekezet énekkara. 

Isten gazdag áldását kérjük a Lugosi Református Egyházközség életére!

Fényképek: Torkos Márk Erik/KREK