KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 november 15.

Tervezői napok Magyarkécen

Istennek legyen hála november 12-13 között sikerült újra megszervezni a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) keretében a tervezői napokat.
Tervezői napok Magyarkécen

Erre az alkalomra az egyházmegyei ifjúsági előadókat hívták meg, valamint mindazokat, akik elkötelezett módon végzik az ifjúsági missziót egyházkerületünk területén. 

A találkozás céljaként egymás hitbeli erősítését, a kilenc egyházmegyében levő ifjúsági programok, táborok, találkozók feltérképezését, valamint egy tágabb költségvetés összeállítását tűztük ki a 2024-re vonatkozóan. 

Testvéri szeretetben, operatív módon, egymást bátorítva tudtunk együtt lenni. A sokféle elfoglaltságaink mellett rájöttünk, hogy érdemes időt szánni egymásra. 

Hálásak vagyunk Istennek a kerületünkben ifjúsági munkát végző, értékes szolgatársakért, hálásak vagyunk azért a sok ifjúsági programért, amelybe most még inkább betekintést nyerhettünk, amelyeket igyekeztünk is ugyanazon irányelvek szerint rendezni. Köszönetet mondunk a Magyarkéci Református Egyházközség vendégszeretetéért, a Fészek gyülekezeti házért, amelynek adottságait élvezhettük.

Útravalóként a 2020-as iránykeresés első lépései alkalmával kapott Igét hallhattuk újra, ezáltal is rácsodálkozva Isten munkálkodó szeretetére: 

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. (Ézs. 43,18-21).

 

Vékony Zsolt József,

KRISZ elnök,

egyházkerületi ifjúsági előadó