KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 november 20.

Érmindszenti zarándoklat

Sebestyén Elek Előd
Az érmindszenti református templom harangjai ünnepi istentiszteletre hívogatták november 18-án délelőtt mindazokat, akiknek a zimankós időjárás sem szegte kedvét, hogy elzarándokoljanak Ady Endre szülőfalujába.
Érmindszenti zarándoklat

A templomban összegyűlt reformátusok és más felekezetűek Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének igehirdetését hallgathatták meg, aki a 2Kor 5,18 igeszakasz alapján tolmácsolta Isten üzenetét. Elmondta: az embernek szüksége van a saját lelkében, a saját személyes életében a békességre. Egyik kedvenc Ady versét idézte, az Imádság háború után címűt. Ebben a költő arról a békességről beszél, mely nem csupán a fegyvereknek az elnémulását jelenti, hanem az Istennel való megbékélést szorgalmazza. „Erre van szüksége minden egyes embernek, az Istennel való megbékélésre” – hangsúlyozta a püspök. Az igemagyarázatban igyekezett választ adni arra, hogy miért volt és miért van folyamatosan szükség a megbékélésre, továbbá miért kellett Istennek megbékéltetnie magával a világot, az embert.

Forró Csaba gencsi lelkipásztor, az esemény főszervezője elmondta: „A mai nap azért gyűltünk össze, hogy emlékezzünk a 146 évvel ezelőtt született Adyra. Ady Endrét nagyon nehéz megítélni. Egy olyan költő, újságíró volt, akit sokan nagyon szerettek, mások pedig nem. Azt azonban nem szabad elfelejtsük, hogy Ady Endre nélkül Érmindszent sem lenne ilyen ismert. Ő az, aki igazán feltette a térképre Érmindszentet. Legalább ezen az egy napon lüktető élet van ebben a kis faluban, élet van a közösségben. Méltó, hogy emlékezzünk rá!” – összegezte a lelkipásztor.

Az istentiszteletet a Tasnádi Általános Iskola diákjainak műsora, valamint Marosán Csaba kolozsvári színművész Intés az őrzőkhöz című előadása tette ünnepélyesebbé. A program ezt követően Ady szülőházánál folytatódott. A neves költő szobrának talapzatánál a zarándokok elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével és szeretetvendégséggel zárult. Az esemény megszervezését a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta.

(Fényképek: Torkos Márk Erik/KREK)