KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 december 10.

Bibliaismereti Vetélkedő Magyarkécen

Gecse Tamás
Tizenhatodik alkalommal rendezték meg az Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedőt.
Bibliaismereti Vetélkedő Magyarkécen

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg az Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedőt. Idén december 9-én került sor a vetélkedőre Magyarkécen, a modern és hangulatos Fészek gyülekezeti központban. A vetélkedő témája János evangéliuma volt. Az egész egyházkerületet átfogó rendezvényen minden egyházmegye képviseltette magát egy-egy csapattal. Az Érmelléki Egyházmegyét két csapat is képviselte, mivel a tavalyi első helyezett, a poklostelkiek csapata címvédőként volt jelen a megmérettetésen. Az esemény 11 órától kezdődött dicsőítéssel, melyet a magyarkéci és érszőllősi fiatalokból összeállt „Kabát” énekes csapat vezetett. Ezek után Gecse Tamás, az Érmelléki Református Egyházmegye ifjúsági előadója köszöntötte az egybegyűlteket és adott hálát azért, hogy minden egyházmegyében érdeklődés mutatkozik a verseny iránt. Amikor a fiataloknak minden más lehetőséget felkínál a világ, áldásos, hogy vannak, akik mégis az Ige felé fordulnak és így is mutatják elköteleződésüket. A köszöntés után Mike Pál házigazda lelkipásztor kérte meg a csapatokat, hogy mutatkozzanak be, adjanak nevet a csapatnak és egy Igét is mondjanak, ami mottóként szolgál a csapat számára.

A bemutatkozást követően ft. Bogdán Szabolcs János püspök igei biztatása következett. Az igehirdető János evangéliuma 7,37-38 versei alapján szólt a fiatalokhoz. Két kérdést fogalmazott meg az Ige kapcsán: ki mehet Jézushoz, és hogy mi lesz azzal, aki iszik az élet forrásából. Elmondta, hogy mindenkit hív a Megváltó, mégsem megy mindenki oda hozzá. Ott kezdődik a baj, amikor az ember lelki szomjúságát valami mással szeretné oltani. Viszont aki az élet forrásából iszik, az az élet vizét szólja, képviseli környezetében. Biztatta a fiatalokat, hogy a megtanult Igék János evangéliumából nem csak itt a versenyben válnak hasznukra, hanem a mindennapokban ugyanúgy az élet vizét fogják képviselni önmaguk és környezetük számára. Ami a fejükben van, az be fog majd szivárogni a szívükbe és élő vízként jelen lesz az életükben. Amikor pedig kiapadni látszik az Ige forrása, újra vissza lehet térni Jézushoz. 

Az igehirdetést követően az első fordulójában 20 kérdésre kellett választ adniuk a fiataloknak. Mialatt a javító bizottság átnézte a csapatoktól begyűjtött lapokat, a „Kabát” énekes csapata szolgált. A néhány ének idejére szóló pihenő után következett a verseny második része. A verseny izgalmától megkönnyebbülve fogyaszthatták el a magyarkéczi házigazdák által elkészített ebédet a versenyzők és kísérőik. Ebéd után Gergely Gabriella, a Magyarkéci Református Egyházközség presbitere, a Kécenlét Egyesület szociális munkása, az Eutikhosz Délutáni Iskola vezetője irányította a vetélkedőt lezáró alkotó foglalkozást, melynek célja a felkészülés és a verseny alatt megélt élmények kreatív formában való kifejezése volt. 

Végül Kraszna csapata nyerte az idei vetélkedőt, második helyezett Nagyvárad-Olaszi, harmadik Szalacs csapata lett szoros versenyben, egy-egy pontos különbséggel. Sorrendben a következők: 4 – Szilágyszeg, 5 – Mikola, 6 – Poklostelek, 7 – Nagykároly és Temesvár-Belváros, 8 – Feketegyarmat, 9 – Nagybánya-Újváros csapata. Mindezeket figyelembe véve elmondható a fiatalokról, hogy az Ige ismerete minden résztvevőt győztesekké tesz, mert ezzel Isten szeretetét lehet átélni és megtapasztalni. Az első három helyezett értékes könyvjutalmat, KRE-SPA strandbelépőt és a BBTE-Vallástanári karára felvételt biztosító oklevelet kapott. Minden résztvevőnek és felkészítőnek jutalma a részvételért egy erre az alkalomra készített póló volt.

Köszönet illesse a támogatókat: a Magyarkéci Református Egyházközséget, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetséget, az Érmelléki Református Egyházmegyét. Istené legyen a dicsőség ezért az áldott alkalomért.