KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 december 13.

Ünnepi istentisztelet

Ünnepi istentiszteletet tartottak december 10-én a 120 éve felszentelt igazfalvi református templomban.
Ünnepi istentisztelet

Igét hirdetett Bogdán Szabolcs-János püspök. Az ünneplőket Czapp István lelkipásztor és Gergely Elemér gondnok köszöntötte. Igei köszöntőt mondott és imádkozott Farkas Zsolt egyházkerületi közigazgatási előadótanácsos. Ünnepi műsorral szolgált Pap Attila orgonaművész, illetve a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum citerásai, Szabó Ferenc vezetésével. Köszöntő beszédet mondott Bódis Ferenc esperes, Molnár András, a Temes megyei RMDSZ elnöke, Karakas Anikó, Vésztő polgármestere, Borbélyné Tötősi Ágnes, Nagydorog polgármestere, Kecskés Andrea, Elek alpolgármestere, Shultzné Vajas Klára, Deszk képviselője, Ihász János Igazfalva polgármestere, Dorcsák Ignác vésztői lelkipásztor, Böndörné Jaksa Judit nagydorogi presbiter, Muţiu Péter facsádi plébános.

Az Alpár Ignác tervezte igazfalvi református templomot 120 éve, 1903. december 6-án szentelték fel. A felszentelésre kész lett az orgona, aminek megépítésével a gyülekezet akkori elöljárói Soukenik János szegedi orgonaépítőt bízták meg.

2016 májusában kezdődtek a templomon a javítási munkálatok. A templomhajót újra kellett vakolni. Ezt a munkálatot a romániai Kultuszminisztériumtól elnyert 20.000 lejes pályázatából kezdték el. A templom hátulsó tetején is cserepet cseréltek, a gyülekezet saját költségén. 

A templom és a torony további javításához támogatókat kerestek, kapukat döngettek. Ügyük mellé állt a Teleki László Alapítvány, akik felmérve a helyzetet és látva, hogy mekkora szükség van a segítségre, négy évre lebontott munkafázistervet dolgoztak ki a templom felújítása érdekében. Segítségükkel az egyházközség mérnököket, tervezőket talált, akik többszöri idelátogatásuk alatt felmérték az elvégzendőket.

Pályázatot nyújtottak be az Emberi Erőforrás Minisztériumához, akkor még nem is sejtetve, hogy egy hatalmas vihar felgyorsítja a dolgokat, ugyanakkor veszélybe sodorja a templom tornyát. Isten kegyelme, hogy a 2016 augusztus 17-i vihar alatt a templomtorony a helyén maradt, ámbár elcsavarodott és megdőlt. Szakemberek bevonásával akkor úgy gondolták, hogy sikerült stabilizálni a tornyot, elhárítva a ledőlés veszélyét. 2016 végén a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságtól támogatást kaptak a további munkálatokhoz. A gyülekezet is folyamatosan gyűjtötte az adományokat. Októberben elkezdték a javításokhoz szükséges engedélyek beszerzését. Sikerült szerződést kötni egy kivitelezővel, aki az anyagbeszerzést elindította augusztus hónapban.

2017. szeptember 17- én újabb, – a Reformáció 500. éve alkalmából tartott ünnepség és emlékkapu állítás délutánján, – az előzőnél nagyobb vihar sújtotta a falut. Ennek a hatalmas széllökésnek nem tudott ellenállni a templom tornya és sokak szeme láttára zuhant a földre. Zuhanásakor azonban a templom tetőzetében is nagy kárt okozott. A következő napokban eltakarították a romokat és sürgősen nekiláttak a tetőzet ideiglenes kijavításának. Ez sikerült is, de a torony csonka maradt. 

Akkor már nem toronyjavításra gondoltak, hiszen teljesen új tornyot kellett építeni a régi helyett. A torony végül Istennek hála, megépülhetett a támogatóknak köszönhetően, a templom régi pompájában ragyog, és a felújított orgona hangja is felcsendült a templomban. Soli Deo Gloria!