KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 január 11.

Örök élet beszéde, királyhágómelléki lelkipásztorokkal

Elindult a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziós programja, az ÖröKRE.
Örök élet beszéde, királyhágómelléki lelkipásztorokkal

 Ezen projekten belül szólni fog az Ige, azaz az örök élet beszéde az újonnan elindult Youtube csatornán. Az áhítatsorozat az egyházkerület kilenc esperesével közreműködve, Rácz Ervin generális direktor szervezésével indult útjára és megosztásra kerül minden kedden és pénteken. A felvételeket Torkos Márk Erik készíti és szerkeszti.

Az ÖröKRE egyházkerületi missziós projekten belül tehát 2024-ben, az Élő Ige évében, az esztendő elejétől, hetente két áhítatot közölnek, de azoknak felvételét körülbelül egy hónappal előtte elkészítik. Néhány szempont, mely ugyan nincs kőbe vésve, de a lelkipásztoroknak figyelniük kell erre: Az áhítat hossza 5-7 perc. Az öltözés olyan, amiben a lelkipásztor egy bibliaórát is megtart. A lényeg, hogy mindenki, aki jelentkezik, tartsa ezt egy olyan lehetőségnek, amiben valóban meg tudnak szólítani olyan embereket is, akik még nem járnak gyülekezetbe és hitben építik a gyakorló keresztyéneket, ugyanakkor vigasztalják azokat, akik nem tudnak személyesen elmenni istentiszteletre. Az első két sorozat felvétele alapján elmondható, hogy a lelkipásztorok közössége is erősödik ezáltal.

Tizenkét hónap alatt sorra kerül a kilenc egyházmegye (a két nagyobb egyházmegye – Bihar és Szatmár – két-két hónapot kap) valamint a püspökségnek is jut egy hónap. A felvételek, melyeknek helyszíne a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székháza, egy hónappal a leadás előtt elkészülnek.

Januárban a szilágysomlyói egyházmegye lelkipásztorainak áhítata szól, a sorozat címe: Vagyok. Februárban Gedeon hithős életét veszik gorcső alá a zilahi egyházmegye lelkipásztorai. Márciusban a temesváriak a próbatételekről beszélnek Péter első levele alapján. Áprilisban a feltámadásról szólnak az aradi egyházmegye lelkészei. A bihari egyházmegye lelkipásztorai májusban az útról beszélnek, júniusban pedig Pál apostolnak rómabeli gyülekezethez írott levele 7. és 8. részei alapján tolmácsolják Isten Igéjét. Júliusban az érmellékiek a Hegyi beszédben található boldog-mondásokat magyarázzák. A szatmáriak augusztusban Isten ígéreteiről, szeptemberben pedig Isten kérdéseiről szólnak. A nagykárolyiak októberben, azaz a reformáció hónapjában, Jósafát életét tárják a nézők és hallgatók elé. Novemberben a nagybányaiak a szívről szívből szólnak. Végül pedig a püspökségen szolgáló csapat Krisztus eljövetelével és reménységével biztat.

Az Úr Jézus, látva azt, hogy a kemény beszéd miatt többen elhagyják, megkérdezi a tanítványait, hogy ők is el akarják hagyni? Péter válasza hitvallás: “Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” (Jn 6,68-69) Szóljon tehát az Ige, mert több ez mint bármilyen motivációs tréning, és lehetőség a hitélet elkezdésére és megerősítésére, valamit a lelkipásztorok közösségét is összerázza. Iratkozzanak fel a Youtube csatornára: https://www.youtube.com/@OroKRE Használjon!

Forrás: https://refszatmar.eu/orokre-orok-elet-beszede-kiralyhagomelleki-lelkipasztorokkal/