KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 február 13.

IKE-KRISZ együttműködés

2024. február 10-én a KRISZ elnökséggel eleget tettünk az IKE meghívásának és részt vettünk Marosvásárhelyen, a Református Kollégium dísztermében az évente megrendezésre kerülő Gálán.
IKE-KRISZ együttműködés

Megtiszteltetés volt jelen lenni ezen az ünnepségen, ahol szívélyesen fogadtak bennünket és üdvözölték a szervezetek közötti kapcsolatépítést.

Apetroae Lucas ügyvezető igazgató, valamint Ruszka Sándor elnök beszédei után egyházkerületi ifjúsági előadónk, Vékony Zsolt köszöntésére került sor. A KRISZ elnök a szervezetünk megerősödésének vezérigéjével üdvözölte a mintegy 100 jelenlevőt. „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézs 43,18-19)

Az ünnepélyes vacsora után sor került az előre elkészített együttműködési megállapodás aláírására is. Mivel a két ifjúsági testvérszervezetnek, közös gyökere, múltja van, maguk között is szoros kapcsolatot ápoltak mind formai, mind együttműködési szinten. Erre való tekintettel, illetve a jelenben folyó egyházi ifjúsági munka eredményesebbé tétele érdekében, a két Szövetség Együttműködési Megállapodást ír alá, melyben elköteleződnek a következők szerint:

  • Egymás munkájának támogatásában
  • szükség esetén közös munkacsoportok létrehozásában
  • elnökségi szinten történő egyeztetés a szövetségek munkájáról
  • nyitottság a közös pályázati lehetőségekre
  • belföldi és nemzetközi közös érdekképviselet szükség esetén.