KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 február 16.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
A Bihari Református Egyházmegyébe kebelezett 323 lelket számláló Magyarremetei Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra.

 A gyülekezet besorolás szerinti fizetést, jó állapotban lévő 2 szobával, konyhával, fürdőszobával és kamrával rendelkező régi parókiát és ezzel egybekötve  70 százalékban kész új parókiát, teljes rezsi költséget valamint  35 ár kertet biztosít a lelkipásztornak és családjának. Az egyházközség felújított árpád kori műemlék templommal, gyülekezeti teremmel és 10,62 ha szántóval rendelkezik. A faluban levő kápolnát a többi felekezettel együtt közösen használja a református gyülekezet. Helyben van magyar óvoda és I-IV osztályos magyar iskola, Köröstárkányból iskolabusz jár, ahol hosszú programmal magyar óvoda és I-VIII. osztályos magyar iskola működik.

A lelkészi állásra minden lelkipásztor jelentkezhet, aki az első és második lelkészképesítő vizsgával és felszentelési igazolással rendelkezik. A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a 2007. évi Zsinati végzés a lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról szóló jogszabály IV. fejezete 25. paragrafusa tartalmazza.

Jelentkezni lehet 2024. március 17–ig a Bihari Református Egyházmegye Esperesi Hivatalánál, Nagyváradon a Sulyok István utca 9.szám alatt. 

Tel. 0359451949, 0745707818.

Filep Attila Csaba esperes