KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 február 27.

Teológiai tanárok csendesnapja Berekfürdőn

Rácz Ervin
A háromnapos rendezvényre a Berekfürdői Megbékélés Házában került sor február 21. és 23. között.
Teológiai tanárok csendesnapja Berekfürdőn

Csendesnapokat szerveztek teológiai tanárok számára a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetői.  A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanárainak nagy része élt a lehetőséggel. A nyitó alkalmon Bogdán Szabolcs János püspök a Márk 6,30-31 alapján fogalmazta meg buzdítását, hogy pihenjenek kissé. Egyik célja az együttlétnek, hogy legyenek nyitottabbak egymás felé a teológiai tanárok és a lelkipásztorok. A nyitó áhítatot követő beszélgetésen erősítették egymást a szolgatársak, szorgalmazták a gyakoribb jelzéseket egymás felé, ugyanakkor elhangzott, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a lelkészek és a teológiai hallgatók szolgálati minőségére és szakmaiságára. A teológiai tanárok olykor elszigetelteknek érzik magukat, ezt az érzést pedig el kell oszlatni.

A második napon a nyitó áhítatot Rácz Ervin generális direktor tartotta a napi Ige alapján, mely a Lázár feltámasztása történetének záradéka. A feltámadás evangéliumának mindig központi szerepet kell betöltenie a szolgálatban, mert ez valós segítség a hívek számára. Valakinek semmi nem jó, őértük imádkozni kell, azonban észre kell venni, hogy a látszat ellenére többen vannak velünk, mint ellenünk.

Quo Vadis (merre tovább) lelkészképzés címmel előadást tartott Dr. Gaál Sándor esperes, lelkipásztor és egyetemi docens. Remek és építő beszélgetések alakultak ki küldetésről, hivatásról. A harmadik napon, a záró istentiszteleten, úrvacsorai közösségben Dénes István Lukács egyházkerületi főjegyző a csodálatos halfogás történetéről szólt: “Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy menjenek segíteni.” (Lk 5,7) – hangzik el a történetben. Ennek megvalósulása volt ez a pár nap. Természetesen a közös gondolkodás mellett a pihenésre és a rekreációra is sor került. Ugyanakkor több ötlet vár megvalósításra az ott elhangzottak közül. Gyümölcstermés várható, de dolgozni kell érte.