KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 március 18.

KRISZ-Kultúra: Közgyűlés és KRISZ-EXPÓ 2024

Mike Pál
Kisebb. Kevesebb. Mélyebb. Az ifjúsági munka jövőjét valaki így prognosztizálta mostanság.
KRISZ-Kultúra: Közgyűlés és KRISZ-EXPÓ 2024

Ha ez igaz, akkor le kell válnunk a számok bűvöletéről, és ragaszkodnunk kell, sokkal erősebben, ahhoz, amink és amennyink van. És Ahhoz, AKIBEN vagyunk.

Talán ebben szeretne fejlődni a KRISZ a jövőben. Hűségben, hitben, kitartásban, reménységben. Abban a meggyőződésben, hogy Isten folyamatos újat és jót cselekszik az Övéivel. Még akkor is, amikor ez a hatalmas munka búvópatakként van jelen a világ és az egyház életében.

Ezzel az ézsaiási igei felütéssel nyitotta meg Vékony Zsolt-József, az egyházkerület ifjúsági előadója, a KRISZ elnöke, március 13-án a magyarkéci Fészekben mintegy 30 résztvevő jelenlétében a szervezet idei közgyűlését, ami egyben az első KRISZ-EXPÓ keret-eseménye is volt. Annak a KRISZ-Expónak, aminek az a célja, hogy  azokat az ifjúsági programokat bemutassa, amelyek egyházkerületünkben jó ideje és jól működnek.

A KRISZ elnök üdvözlő gondolatai után Bogdán Szabolcs János vonta be mélyebben a résztvevőket az Isten élő jelenlétébe. Áhítatában Pál merész, rácsok mögött hitelesített hitvallásával bátorított mindenkit arra, hogy maga az Élet áradjon át szolgálatukon. "Nekem az Élet Krisztus!"- hangzott a Fil 1,21-ből ez a hitvallás.

Eszerint, ha valóban azt akarjuk az ifjúsági munkának is, hogy az élet hassa át, vagyis azt, hogy mozgásban legyen, lélegezzen, szíve dobbanjon és lüktető dinamika áradjon belőle, akkor egy feladatunk van: az Életben maradni. Krisztusban.

A Püspök áhítata után Vékony Zsolt-József éves beszámolója következett az egyházkerületben folyó ifjúsági munkáról. Ebben nagyon hangsúlyossá vált annak a tudatosítása a jelenlévőkben, hogy a KRISZ munkája nagyon jó irányba halad, támogató egyházi hátszéllel. Elődje, Jobb Domokos szolgálata ásta meg ehhez a munkához a jó alapot azzal a vízióval, amit az ekkori vezetőség így fogalmazott meg:  "A református ifjúság életét és gondolkodását az evangélium határozza meg."  Azóta szépen beindult az építkezés, amihez a kötőanyagot az adta jelentősen hozzá, hogy Tervezői Napok keretében közösséget tudtak építeni azokkal az ifjúsági munkásokkal, akik sok esetben szigetekként, egymáshoz nem igazán kapcsolódva végezték a maguk eredményes szolgálatát az egyházban.

A Tervezői Napok áldásai nyomán a vezetőségben megérett az, hogy a saját munkájuk megerősítésére létre kell hozni egy támogatói csoportot. Elkészült egy belépési nyilatkozat is, amivel azok, akiket erre a támogató szolgálatra felkérnek, elkötelezhetik magukat ebben.

Az Elnök nagy hálával számolt be az eredményekről, ezek közül különösen is kiemelte a Munkatársképzőt (MKT), ami már a negyedik évfolyamot készül szolgálatra kiküldeni. A RendítŐ kerületi ifinap 350 résztvevőről 700-ra duzzadt. Rendszeres a királyhágómelléki részvétel a magyarországi és erdélyi társrendezvényeken: a Csillagponton és a Válts Irányt-on. A FIT7 (Fiatal Tanítványok Hete) anyagát most mi írjuk. Van a szervezetnek havi hírlevele, és született az IKE-vel egy együttműködési megállapodás is.

A KRISZ szervezeti struktúrájának az átszervezése is folyamatban van. Ennek a sokrétű és egyre gazdagodó munkának a végzése sok időt vesz igénybe, ezért a vezetőség szeretne egy teljes állású munkatársat alkalmazni a KRISZ-ben.

Elhangzott az is, hogy a KRISZ arculati frissítést is tervez a jövőben és erre nézve pályázatot szeretne kiírni.  Erről Mike Pál számolt be, bemutatva a közgyűlés tagjainak az pályázati kiírás tervezett szövegét.

Végül arról is szó esett, hogy a jövőben a KRISZ milyen eseményeket szervez.

Az Elnök beszámolója után indult a KRISZ-EXPÓ. Pecha-kucha módszerrel (20 kép, 20 mondat) mutatták be a szervezők, munkatársak az egyházkerületben zajló nagyobb programokat. Bemutatkozott az MKT, az IVK, a HEVAT, a Peniél Tábor, az Egyházmegyei Táborok, az Exodus, a CrossYounity, a RendítŐ, a KRISZBI, a Krisztusra Hangolva, az Imasátor, a REVIFI és a Bibliaismereti Vetélkedő. Vendégprogramként bemutatták még a Válts Irányt. Végül Ablonczy Áron, a magyarországi Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője mutatta be az általa vezetett intézményt, ami ernyőszervezetként az egyháztesteinkben zajló ifjúsági munka támogatását hivatott szolgálni.

Ebédszünet után az Expó egy panelbeszélgetéssel folytatódott. Az esemény ötletgazdái, Mike Pál és Mikló Boldizsár olyan ifjúsági vezetőket hívtak meg erre, akik a maguk környezetében modellértékű munkát végeznek. Csomós József Miskolcon, nagyvárosi környezetben dolgozik a kallódó ifjúsággal, Kiss Miklós Felvidéken küzd azokért a fiatalokért, akik nagyon kis közösségekben élnek, Veres Péter egyházmegyei ifjúsági előadóként a Nyírségben igyekszik egyházmegyei szintű ifjúsági munkát szervezni, Ablonczy Áron pedig a legmagasabb szinten, a Zsinati Ifjúsági Iroda élén próbál erős támasza lenni nagyjából mindenkinek, aki az ifjúsági munkában él és lüktet.

A beszélgetés iránya az ifjúsági munka jövője és mikéntje volt. Mire van a mai fiataloknak szüksége az egyház részéről? Bizonyára itt a sokat küzdő ifjúsági munkások valami jó technikára vágynának. Az elhangzottak lényege egyetlenegy hatékony ifimunkás trükköt tolt előtérbe: a Szolgáló Szeretetét. Aki ezt bőséggel alkalmazza, az számíthat az eredményre.

A beszélgetés zárókörében a résztvevők összefoglalták önmaguk számára azt, hogy mit visznek magukkal ebből a napból. Valaki ezt mondta: de jó, hogy egység van, hogy együtt tudunk, akarunk, merünk Krisztusért - ebben fogjunk össze sokkal erősebben.

Így van ez most a KRISZ-ben. Királyhágómelléken. Krisztusban. Közösségben.

 

Fényképek: Torkos Márk Erik/KREK