KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 március 22.

Igazgatótanácsi ülés Nagyváradon

Nagyváradon, a KREK székházának tanácstermében 2024. március 22-én tanácskozott a testület.
Igazgatótanácsi ülés Nagyváradon

Rácz Ervin generális direktor áhítata után Bara Lajos István egyházkerületi főgondnok köszöntötte a testület tagjait, majd Bogdán Szabolcs János püspök beszámolt a közelmúlt fontosabb eseményeiről és intézkedéseiről. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években több tragikus eset is történt, amelyek arra világítottak rá, hogy a lelkipásztorok között többen lélekben elfáradtak és felörlődtek az szolgálatban, egyhangúlag elfogadott határozati javaslatban megbízta a missziói ügyosztályt, hogy a következő ülésig dolgozzon ki tervet a lelkipásztorok intézményesített lelkigondozására. Dénes István Lukács egyházkerületi főjegyző a második lelkészképesítő vizsgáról nyújtott tájékoztatást, majd Salánki Lóránt gazdasági előadótanácsos a digitális számlák (e-factură) bevezetéséről, illetve a pénzviteli-könyvelési változásokról beszélt; ugyanakkor örömének adott hangot, hogy a jelenlegi válságos időszakban is a KREK anyagi helyzetét stabilnak látja, és úgy ítéli, hogy a 2024-es esztendőt is pozitív mérleggel zárja majd az egyházkerület. A közigazgatási és pályázati ügyekről Farkas Zsolt előadótanácsos számolt be, a missziói és diakóniai ügyekről pedig Rácz Ervin generális direktor és Ghitea-Szabó József missziói előadótanácsos. Módi József katekétikai előadó a kátéoktatást segítő, tervezett kiadványokról beszélt, Szűcs Éva tanügyi előadó kiemelte a február 17-én megrendezett Egyházkerületi Vallástanár Találkozó jelentőségét. Wagner Erik, a Kiadói- és Sajtóosztály tanácsosa az elmúlt időszakban megjelent kiadványokat mutatta be, végül pedig az egyházmegyéktől beérkezett kéréseket és javaslatokat fogadta el a testület. A tanácskozás imádsággal és ünnepi ebéddel zárult. 

(Wagner)

 

Fényképek: Torkos Márk Erik/KREK