KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 március 28.

Jószolgálati út Németországban

A Német Református Egyház meghívásának eleget téve, 2024. március 26-án háromnapos jószolgálati körútra érkezett Észak-Németországba Bogdán Szabolcs János püspök és Antal János külügyi tanácsos.
Jószolgálati út Németországban

 A németországi testvéregyház részéről Thomas Fender, a diakóniai szolgálat vezetője, és Werner Keil, a zsinat diakóniai bizottságának elnöke látta vendégül egyházkerületünk képviselőit.

A két egyház közötti kapcsolat több évtizedes múltra tekint vissza, főként az élesdi református gyermekotthon vonatkozásában. A látogatás rendjén egyházunk elöljárója betekintést nyert a németországi partneregyház mindennapjaiba, gyülekezeti életébe és sokrétű szeretetszolgálati munkájába. A megbeszéléseken szó esett a partiumi és németországi református identitás kérdéseiről, a háborús és gazdasági migráció kontinentális hatásairól, a kapcsolódó kihívásokról, illetőleg az együttműködés megerősítéséről és a közös szolgálat lehetőségeiről is. Testvéregyházunk küldöttsége a közeljövőben viszonozza a látogatást.

A testvéregyházi körutat megelőzően, március 25-én Bogdán Szabolcs János püspök bemutatkozó látogatást tett a Református Világközösség hannoveri székhelyén, ahol Setri Nyomi főtitkár fogadta munkatársai körében. Martina Wasserloos, a világközösség európai régiójának elnöke is jelen volt a találkozón, ahol egyházkerületünk püspöke átfogó tájékoztatást kapott a 108 ország mintegy 230 egyházába tartozó, 80 millió reformátust tömörítő világszervezet tevékenységéről, a rövid- és hosszútávú célkitűzésekről.