KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 április 30.

25 éves a Temesvár-Új Ezredévi Egyházközség

A temesvári Új Ezredév gyülekezet 25 éves jubileumán hirdette Isten igéjét Bogdán Szabolcs János püspök vasárnap, április 28-án.
25 éves a Temesvár-Új Ezredévi Egyházközség

Az alapige Józsué könyvének 21. részéből hangzott: „Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban. (…) Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak.Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt.” (43-45. vers) Igehirdetésében kiemelte, hogy emberi harcaink, küzdelmeink között nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Isten mellénk áll és megáldja igyekezetünket, ha Egyházunkért vállalunk áldozatos szolgálatot. Ahogy az Úr ígérete szerint megsegítette a honfoglaló Izráelt mintegy háromezer évvel ezelőtt, úgy segítette meg a temesvári gyülekezetet is, akiknek több mint két évtized alatt sikerült felépíteniük a templomot.

Gazda István lelkipásztor 1998 nyarán érkezett Temesvárra, decemberben tették le az alapkövet. Felesége, G. Mátyus Melinda négy évig másodlelkészként szolgált a gyülekezetben. 2009-ben már átköltöztek a régi imaházból a még vakolatlan épületbe. „Tizenöt évig betonrudak között éltünk. A kisebb körépület és a két torony alapjain lépkedtünk, de a lélek képzelőerejével láttuk a templomot” – fogalmaznak a jubileum alkalmából készített szórólapon. 2014-ben költöztek át az épületegyüttes másik szárnyába, ebben az évben avatták fel az uniós pályázatból épült ökumenikus épületet. 2019-ben kész lett a koncertterem. A templom építését Magyarország Kormánya is bőkezűen támogatta. 

Az ünnepi istentiszteleten Szabó Gabriella karnagy vezetésével az Új Ezredév Kórus szolgált, majd az ünnepi köszöntések rendjén a szolgálatot végző püspök és a házigazda lelkipásztor mellett köszöntötte a gyülekezetet Pál József Csaba katolikus püspök, Bódis Ferenc esperes, Hekli Katalin rákospalotai lelkipásztor, Makkai Zoltán főgondnok, Molnár András Temes megyei RMDSZ elnök, illetve Kása Zsolt Temes megyei EMSZ elnök. Bajkai Róbert Fábián, a Dóm orgonistája Carl August Kern Preludiumát, illetve Pikéthy Tibor op.16 Preludiumát játszotta, majd Asztalos Bence szavalata után felcsendült a himnusz. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárult. Isten gazdag áldását kérjük a Temesvár-Új Ezredévi Egyházközség és lelkipásztorai életére és kitartó szolgálatára!

(Fényképek a gyülekezet jóvoltából)