KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 május 29.

Hálaadó istentisztelet Szalárdon

Szentháromságvasárnap kettős ünnepnek adott otthont a szalárdi református templom.
Hálaadó istentisztelet Szalárdon

A délelőtti istentiszteleten Bogdán Szabolcs János püspök szolgált igehirdetéssel azon az ünnepi istentiszteleten, amelyen ünnepélyes keretek között adták át a hollandiai Geesteren gyülekezetétől kapott orgonát. A hangszerek királynőjét a 19. század végén egy belgiumi templom részére építették, innen került át 1972-ben a hollandiai gyülekezetbe. A geestereni templomot 2023 őszén bezárták. A helybéli reformátusok szívügye találkozott a szalárdi gyülekezet szükségével, akiknek temploma otthont ad az orgonának. A tizenegy változatú orgona neogótikus stílusban épült, így igazi egységet alkot a szalárdiak gótikus templomával. Az igehirdetésben püspök úr az orgonához hasonlította a gyülekezetet és tagjait: ugyanúgy összetartoznak, közös hangzásra, egységre és Krisztusban olyan megszólaltatóra kell találniuk, ami a harmónia alapja. Az ünnepi istentiszteleten részt vett a geestereni gyülekezet képviseletében Jan Berendsen, az orgonát átépítő Pap Zoltán székelyudvarhelyi orgonaépítő, Pap Attila orgonaművész, Szabó Ödön parlamenti képviselő és Nagy Miklós polgármester mellett Dani Zoltán, a szalárdi Agapé Alapítvány elnöke, aki tevékenyen hozzájárult a kapcsolatfelvételhez. Az orgonaépítést Románia Kormányának Kultuszminisztériuma támogatta.

A délután folyamán a Bihari Református Egyházmegye harminckettedik kórustalálkozójának adott otthont a gyülekezet. Összesen tizennégy kórus érkezett, akik két-két darabbal készültek. Dénes István-Lukács főjegyző igehirdetése és Filep Attila esperes köszöntése után került sor a kórusok seregszemléjére. A szolgálatok után Dr. Brugós Anikó, a Romániai Dalosszövetség titkára vezényelte a kórusok által megtanult közös művet. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult. 

Varga Botond