KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 szeptember 7.

DIGITALIZÁLT NYOMTATOTT FORRÁSAINK

DIGITALIZÁLT NYOMTATOTT FORRÁSAINK

 

Református Árvaházi Képes Naptár 

1927-1949

 

Református Híradó 

1921-1944

 

Reformátusok Lapja 

1927-1941