KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 május 10.

Az Egyházi- és Iskolai Szemle (Nagyvárad, 1921-1926) repertóriuma

Az Egyházi- és Iskolai Szemle (Nagyvárad, 1921-1926) repertóriuma