KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

Központi hivatal

Központi hivatal
PüspökBogdán Szabolcs János 
e-mail: kre.puspoki.hivatal@gmail.com
FőgondnokBara Lajos István, telefon: 0747-784.897, e-mail: bara_lajos_istvan@yahoo.com
Lelkészi főjegyzőDénes István Lukács
telefon: 0745-374.441
e-mail: denesistvan@yahoo.com
Generális direktorRácz Ervin Lajos 
telefon: 0740-483.375
e-mail: refszigetlanka@gmail.com
Missziói Ügyosztály

Ghitea-Szabó József Levente előadótanácsos

telefon: 0765.926.002 e-mail: misszio.kre@gmail.com

Közigazgatási ügyosztályFarkas Zsolt előadótanácsos
telefon: 0762-638.210
e-mail: zsolif@yahoo.com 

Referens: Szakács Ottilia
Gazdasági ügyosztálySalánki Lóránt előadótanácsos
telefon: 0723-481.466
e-mail: kregazdasagi@yahoo.com 

Könyvelők: Béres Melinda, Fodor Katalin
Külügyi osztálydr. Antal János tanácsos
telefon: 0722-686.824
e-mail: antaljanos@partium.ro
Tanügyi és katekétikai osztályMódi József katekétikai előadó
telefon: 0740-320.032
e-mail: modijozsef@yahoo.com
 
Szűcs Éva tanügyi előadó
telefon: 0745-306.661
e-mail: szucseva@yahoo.com
Kiadói - és SajtóosztályWagner Erik tanácsos
telefon: 0755-274.640
email: wagner.erik@yahoo.com
Jogtanácsos

Petrucz Izabella

Telefon: 0742-169537
e-mail: petrucziza@gmail.com

Levéltáros

Emődi András

Telefon: 0743-181698
e-mail: aemodi@gmail.com

Püspöki titkárWagner Erik
telefon: 0755-274.640
email: wagner.erik@yahoo.com